vietnamese english
Bạn cần giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi

KHÁCH SẠN CỬU LONG
52 Quang Trung, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện Thoại: 0292 3822 669 / 3822 755 / 3822 722 - Fax: 0292 3826 157
Email: sales.cuulonghotel.cantho@gmail.com
Website: www.cuulonghotel.com.vn


LIÊN HỆ

Cup khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam
Facebook chat